OMRA RAMADAN 2017

Omra Ramadan Pas cher
Dép: 27/05/2017
Etat: Disponible
 
Omra Ramadan long séjour
Dép: 28/05/2017
Etat: Disponible
 
2ème Quinzaine du Ramadan
Dép: 11/06/2017
Etat: Disponible
 
Ramadan Confort
Dép: 12/06/2017
Etat: Disponible
 
   

Dates à retenir Ramadan :

27/05/2017 = 1er jour du Ramadan

15/06/2017 = 20è jour du Ramadan

25/06/2017 = 1er jour de Shawal = AID EL FITR

*Dates approximatives selon le calendrier lunaire (http://www.ummulqura.org.sa)